Тел.: (056) 770-87-70 (056) 770-87-16
49038, м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта, 5

ПАТ "Днiпрометробуд" - створено з метою будiвництва метрополiтену, тунелiв та запобiгання непередбачуванних ситуацiй у мiстi. Протягом свого iснування спецiалiзацiї не змiнювало. Інформацiя про органiзацiйну структуру пiдприємства. ПАТ "Днiпрометробуд" складається з структурних пiдроздiлiв: 1.    Управлiння будiвництва - вул. Шмiдта, 5. Основнi види дiяльностi: будiвництво, реконнструкцiя метрополiтенiв, тунелiв, виконання буровибухових робiт на об`єктах пiдземного призначення, лiквiдування наслiдкiв аварiй, катастроф на транспортних спорудах, стихiйного та екологiчного лиха, виконання геодезично-маркшейдерських робiт. 2.    Управлiння по виробництву будiвельних матерiалiв - пр. Калiнiна, 85. Основнi види дiяльностi: виготовлення спецiальних конструкцiй i матерiалiв для будiвництва метрополiтенiв, а також будiвельних матерiалiв для промислового та цивiльного будiвництва. Промислове та цивiльне будiвництво. Виготовлення металоконструкцiй, металовиробiв, транспортнi послуги, перевезення будiвельних матерiалiв. Виробництво столярних та теслярських виробiв. Пiдсобно-допомiжнi пiдроздiли створенi для обслуговування основних пiдроздiлiв у технологiчному процесi будiвництва метро. ПАТ "Днiпрометробуд" єдине в регiонi спецiалiзоване пiдприємство, яке спроможне виконувати роботи по будiвництву метрополiтену, а також здатне виконувати будь-якi будiвельно-монтажнi роботи, лiквiдувати наслiдки аварiй, катастроф, стихiйного лиха. Спецiфiкацiя пiдприємства майже повнiстю виключає залежнiсть його вiд сезонних змiн.

Завантаження...

Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

Код ЄДРПОУ: 04880239 - Публічне акціонерне товариство "Дніпрометробуд"

Регулярна інформація

  Оприлюднено в інформаційній базі про ринок цінних паперів
  Завантажені файли

Особлива інформація

  Оприлюднено в інформаційній базі про ринок цінних паперів
  Завантажені файли

Інша інформація

  Оприлюднено в інформаційній базі про ринок цінних паперів
  Завантажені файли

Архів

Код ЄДРПОУ: 04880239 - Публічне акціонерне товариство "Дніпрометробуд"
  Завантажені файли
  Річна інформація (XML)
  Квартальна інформація (XML)
  Особлива інформація (XML)

КОНТАКТИ

Публічне акціонерне товариство "Дніпрометробуд" - Код ЄДРПОУ: 04880239

49038, м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта, 5

(056) 770-87-70 (056) 770-87-16

04880239.emitent.net.ua